HOME -TR

Avrupa’nın Kırsal alanlarında Yenilenebilir Enerji kaynaklarının teşviki için yenilikçi mesleki eğitimin adı olan TRAİN-RES, hayat Boyu Öğrenme Programı(HBÖ,)altprogramı olan Leonardo Da Vinci (LV)Yenilik transferi faaliyeti olan LEONARDO DA VINCI tarafından desteklenen bir projedir

TRAİN-RES Projesinin amacı katı biyokütle ,sıvı biyo yakıt,güneş enerjisi,rüzgar enerjiesi ve jeotermal kaynaklar için yenilikçi teknik malzemeleri ve değerlendirme araçlarını 2007 yılında Avusturyada gerçekleştirilen RECORA projesinden proje ortakları Romanya ,Türkiye ve ispany’ya aktarımını sağlamaktır.

Projenin genel amacı yenilenebilir enerji sektörü için özel becerilerin gelişimini kolaylaştırmak amacıyla mesleki eğitimin kalitesini ve çekicilğini artırmaktı için kompleks bir eğitim kaynağını aktarmak ve uyumunu sağlamaktır..

Proje Romanya,Avusturya,Ispanya ve Türkiye’den oluşan ve uluslararası işbirliği tecrübesi olan 4 uluslaraarsı ülkeden 5 ortağın konsorsiyumu ile uygulanmaktadır.Ortaklar tarım ,eğitim ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda aktif olarak çalışmaktadır.

Sonuçlar İngilizce,Romence ve Türkçe dillerinde teknik ve metodolojik eğitim paketlerini ihtiva etmektedir.

Yeni iş ve istihdam fırsatları ile kırsal alanda yaşayan insanların hayat kalitelerinin iyileştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi hayat boyu öğrenme ve mesleki eğitimle uzmanlıkların zenginleştirilmesi etkilerinin olacağı öngörülmektedir.

CONTACT and USEFULL LINKS
Universitatea “Ovidius” din Constanta | FIMIM
Avram Rita-Elena
ravram@univ-ovidius.ro

Grupul de Actiune Locala Dobrogea Centrala
Livadariu Constantin
livadariu_g@yahoo.com

IRMA SL – Instituto de Restauración y Medio Ambiente
Daniel Santin
danielsantin@irmasl.com

Erciyes Üniversitesi -Mustafa Cikrikcioglu Meselek Yuksek Okulu
Kahraman Nafiz
nafiz@erciyes.edu.tr

im-plan tat Raumplanungs-GmbH & Co KG, Austria
Schönbauer Siegfried / Matthias Zawichowski
siegfried.schoenbauer@tulln.gv.at
zawichowski@im-plan-tat.at

ANPCDEFP

ERASMUS +

PNAER

EUROPA > Sinteze ale legislatiei UE > Energie > Energia regenerabilă