Home-RO

Proiectul “Concept inovativ de instruire vocaţională pentru promovarea surselor de energii regenerabile în zonele rurale din Europa” – TRAIN-RES este un proiect finanţat prin Programul LIFELONG LEARNING, Subprogramul LEONARDO DA VINCI, Acţiunea LEONARDO DA VINCI Transfer of Innovation.

Scopul proiectului TRAIN-RES este de a transfera materialele tehnice inovative şi instrumentele de evaluare pentru biomasă, energie solară, energie eoliană şi geotermală realizate prin proiectul RECORA în 2007, de partenerii din Austria partenerilor din România, Turcia şi Spania.

Obiectivul general al proiectului este de a transfera şi adapta resursele complexe de instruire pentru îmbunătăţirea calităţii şi a atractivităţii instruirii vocaţionale în vederea facilitării dezvoltării abilităţilor specifice în sectorul energiilor regenerabile.

Consorţiul care va iplementa propunerea este alcătuit din 5 parteneri cu experienţă în cooperarea internaţională, din 4 ţări: România, Austria, Spania şi Turcia. Partenerii sunt implicaţi activ în educaţie, agricultură şi surse regenerabile de energie.

Rezultatele constau într-un pachet educational în limbile: engleză, română şi turcă.

Impactul urmărit constă în diversificare instruirii educaţionale vocaţionale şi a învăţământului la distanţă; cooperare internaţională; oportunităţi pentru noi afaceri şi locuri de muncă; îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru populaţia din zonele rurale.

CONTACT and USEFULL LINKS
Universitatea “Ovidius” din Constanta | FIMIM
Avram Rita-Elena
ravram@univ-ovidius.ro

Grupul de Actiune Locala Dobrogea Centrala
Livadariu Constantin
livadariu_g@yahoo.com

IRMA SL – Instituto de Restauración y Medio Ambiente
Daniel Santin
danielsantin@irmasl.com

Erciyes Üniversitesi -Mustafa Cikrikcioglu Meselek Yuksek Okulu
Kahraman Nafiz
nafiz@erciyes.edu.tr

im-plan tat Raumplanungs-GmbH & Co KG, Austria
Schönbauer Siegfried / Matthias Zawichowski
siegfried.schoenbauer@tulln.gv.at
zawichowski@im-plan-tat.at

ANPCDEFP

ERASMUS +

PNAER

EUROPA > Sinteze ale legislatiei UE > Energie > Energia regenerabilă